Regulamin

Regulamin korzystania z Bloga Grupy Azoty

ART. 1

Występujące w regulaminie poniższe pojęcia, należy rozumieć następująco:

a) „Regulamin” – niniejszy „Regulamin korzystania z Bloga Grupy Azoty”.

b) „Grupa Azoty” – marka handlowa wszystkich spółek należących do grupy kapitałowej spółki Grupy Azoty S.A.; spółka „Grupa Azoty S.A.” – jednostka dominująca; siedziba: ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

c) „Blog Grupy Azoty” – serwis internetowy prowadzony przez Grupę Azoty S.A. dedykowany wydarzeniom we wszystkich spółkach Grupy Azoty, umożliwiający Bloggerom publikowanie tekstów, zaś Użytkownikom wyrażanie własnych opinii. Blog jest administrowany przez Biuro Korporacyjne Public Relations.

d) „Administrator” oraz  „Właściciel” – spółka Grupa Azoty S.A.

e) „Blogger” – osoba wskazana przez Grupę Azoty S.A., redagująca teksty publikowane na Blogu Grupy Azoty.

f) „Opinia” – komentarz do materiału opublikowanego na Blogu Grupy Azoty.

g) „Komentarz” – wszelkie treści publikowane na Blogu przez Użytkowników.

h) „Użytkownik” – osoba korzystająca z Bloga; czytająca i/lub komentująca opublikowane materiały.

ART. 2

Regulamin określa zasady prowadzenia oraz korzystania z Bloga Grupy Azoty, komentowania i cytowania umieszczonych na Blogu materiałów oraz precyzuje kompetencje Administratora Bloga.

Zasady korzystania z Bloga Grupy Azoty

ART. 3

Blog Grupy Azoty, stanowi źródło informacji na temat funkcjonowania i działalności całej Grupy Azoty, spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. oraz sytuacji w branży chemicznej. Służy również wymianie opinii pomiędzy Użytkownikami i Bloggerami. Opinie niezwiązane z tematyką Bloga mogą zostać usunięte lub niedopuszczone do publikacji przez Administratora.

ART. 4

Blog jest oficjalnym Blogiem Grupy Azoty, dlatego opinie stanowiące reklamę innych firm i ich produktów mogą zostać usunięte lub niedopuszczone do publikacji przez Administratora.

ART. 5

Blog jest serwisem zawierającym posty członków Zarządu Grupy Azoty S.A., pracowników grupy kapitałowej należącej do spółki oraz zaproszonych gości, którzy dzielą się z Użytkownikami swoją wiedzą ekspercką i opiniami.

ART. 6

Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających sformułowania wulgarne, powszechnie uznawane za obelżywe oraz zawierające treści pozostające w sprzeczności z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.

ART. 7

Użytkownik ma prawo publikować swoje własne opinie, w tym te krytyczne wobec poruszonego tematu oraz komentarzy innych użytkowników. Ma również obowiązek pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy wypowiedzi i przestrzeganiu zasad moralnych. Krytyka skierowana pod adresem Grupy Azoty oraz jej pracowników lub oferty produktowej powinna opierać się na faktach i być poparta merytorycznymi argumentami.

ART. 8

Grupa Azoty S.A. (oraz niektóre spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A.) jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W związku z tym Administrator zastrzega sobie prawo moderacji komentarzy, które stoją w sprzeczności z regulacjami prawnymi dotyczącymi rynku kapitałowego w Polsce, a podlegającymi kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Wszelkie działania spekulacyjne i zakłócające notowania spółek mogą skutkować podjęciem przez Administratora odpowiednich kroków, włącznie z tymi przewidzianymi w prawie.

ART. 9

Każdy Użytkownik korzystający z Bloga jest zobowiązany przestrzegać jego Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek aktywności, które mogłyby utrudniać, zakłócać funkcjonowanie Bloga oraz działać na szkodę Grupy Azoty i innych Użytkowników.

ART. 10

Komentarz może zostać opublikowany przez każdego Użytkownika, w momencie wpisania swojego nicka oraz adresu e-mail.

ART. 11

Komentarz pojawi się na stronie w momencie uzyskania akceptacji przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie w sposób automatyczny zakwalifikowany jako spam.

ART. 12

Administrator nie jest stroną w konfliktach pomiędzy Użytkownikami Bloga.

ART. 13

Grupa Azoty S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Blogu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów, bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

ART. 14

Wszelkie dane się opublikowane przez Administratora na Blogu Grupy Azoty pochodzą ze źródeł, które Grupa Azoty S.A. uznała za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowanie błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą wystąpić na Blogu.

Prawa autorskie

ART. 15

Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane) prezentowany na Blogu Grupy Azoty S.A. nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uzyskania pisemnej zgody od Administratora i podania źródła publikacji (nazwiska autora oraz adresu strony).

ART. 16

Zarówno publikacje na Blogu Grupy Azoty S.A., jak i znaki graficzne, logotypy oraz inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.

Postanowienia końcowe

ART. 17

Użytkownik publikując komentarz na Blogu oświadcza, że zgadza się zapisami niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Bloga Grupy Azoty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

ART. 18

Regulamin jest dostępny pod adresem: www.grupaazoty.com

ART. 19

Grupa Azoty S.A. zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

ART. 20

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Grupa Azoty S.A. poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na blogu.

ART. 21

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2014 r.