FAQ

Jakie zakłady wchodzą w skład Grupy Azoty?

Grupa Azoty (jednostką dominującą jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie) to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie, która powstała w wyniku kolejnych przejęć krajowych spółek chemicznych. W skład Grupy wchodzą m.in. takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Dzięki wytwarzaniu takich produktów jak melamina, kaprolaktam, poliamidy, alkohole OXO czy biel tytanowa Grupa Azoty zajmuje wysoką pozycję w sektorze chemicznym na świecie. Produkty Grupy Azoty znajdują swoje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie.

Czym różni się Grupa Azoty od Grupy Azoty S.A?

Grupa Azoty S.A. (dawniej Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) jest spółką akcyjną będącą w posiadaniu pakietów kontrolnych akcji przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową.

Od momentu zakończenia procesu konsolidacji największych polskich przedsiębiorstw branży chemicznej: Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakładów Chemicznych „Police” S.A., Zakładów Azotowych ZAK S.A., Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., wszystkie podmioty wchodzą w skład Grupy Azoty.

Ile osób pracuje w Grupie Azoty?

W Grupie Azoty pracuje łącznie 13 980 osób (stan na 31.12.2014 r.).

Jakie podmioty są głównymi akcjonariuszami spółek?

Głównym akcjonariuszem Grupy Azoty jest Skarb Państwa (posiada 33% udziałów). Poniższy wykres przedstawia szczegółową strukturę akcjonariatu.

Jaka jest strategia Spółki? Jak wyglądają kierunki rozwoju?

Dzięki konsolidacji Grupa Azoty zyskała nowe możliwości rozwoju. Obecnie obowiązuje „Strategia Grupy Azoty na lata 2013-2020”. Strategia dzieli się na: produktową, innowacyjności, działalności operacyjnej, działalności handlowej, finansową, politykę dywidend oraz zarządzania korporacyjnego.
W latach 2013–2020 domeną Grupy Azoty będzie prowadzenie działalności produkcyjnej i handlowej w następujących sektorach:

 • sektor produktów dla rolnictwa, w szczególności nawozów mineralnych,
 • sektor zaawansowanych technologicznie materiałów, w szczególności tworzyw konstrukcyjnych,
 • sektor chemikaliów organicznych, w szczególności kaprolaktamu, melaminy, alkoholi OXO, plastyfikatorów, oraz chemikaliów specjalistycznych,
 • sektor chemikaliów nieorganicznych, w szczególności amoniaku i bieli tytanowej.

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z całą strategią Grupy Azoty, która jest dostępna pod adresem: http://static.grupaazoty.com/files/1383910294/strategia_grupy_azoty_2013-2020.pdf

W sierpniu 2014 roku zarząd Grupy Azoty zaprezentował „opercjonalizację” tej strategii na lata 2014-2020, czyli określił sposób budowy wartości Grupy Azoty w ramach opublikowanej wcześniej strategii.

Trzy obszary strategiczne, na których Grupa Azoty ma zamiar się skoncentrować, obejmują: rozwój organiczny, doskonałość operacyjną oraz fuzje i przejęcia.

Rozwój organiczny

W ramach rozwoju organicznego spółka wyselekcjonowała 68 projektów inwestycyjnych, które znajdują się na różnym etapie planowania lub realizacji. Grupa Azoty zamierza przeznaczyć na nie ok. 7 mld zł. 32% z tej kwoty wydzielone zostanie na projekty korporacyjne (wśród nich: projekt Nowe Tworzywa, prowadzący do wejścia w nowy segment działalności; projekt wykorzystania gazu koksowniczego; rozwój kopalni fosforytów w Senegalu). 30% kwoty inwestycji trafi również do segmentu „Nawozy”, 19% do segmentu „Energetyka”, a 11% do segmentu „Tworzywa” (przede wszystkim dalsze przetwarzanie kaprolaktamu w poliamidy i kompozyty).

Obecna struktura sprzedaży Grupy Azoty w segmencie tworzyw to ok. 80 tys. ton kaprolaktamu i poliamidów oraz ok. 10 tys. ton kompozytów. Docelowo, w roku 2020, Grupa Azoty chce sprzedawać ok. 140 tys. ton poliamidów i 30 tys. ton kompozytów. W konsekwencji Grupa ma się stać trzecim europejskim producentem poliamidów (5. miejsce obecnie).

Doskonałość operacyjna

W zakresie doskonałości operacyjnej Grupa Azoty realizuje program o nazwie Azoty PRO, który ma przynieść więcej niż 300 mln zł korzyści rocznie po jego zakończeniu.

Fuzje i przejęcia

W obszarze fuzji i przejęć spółka rozpoczęła analizy od zidentyfikowania listy ok. 2 tys. potencjalnych celów. W kilkuetapowym postępowaniu wyselekcjonujemy ostatecznie 10 podmiotów, których przejęciem będziemy zainteresowani.

Główne założenia operacjonalizacji strategii

Jakie są najważniejsze obszary działalności Grupy Azoty?

Grupa Azoty koncentruje się na pięciu segmentach:

 • Nawozy-Agro
 • Tworzywa
 • Chemia
 • Energetyka
 • Pozostałe

Szerokie portfolio produktowe

Produkcja nawozów na tle konkurencji

Szerokie portfolio nawozów

Produkcja tworzyw sztucznych na tle konkurencji

Główne zastosowanie tworzyw

Najważniejsze obszary działalności Grupy to produkcja nawozów mineralnych, kaprolaktamu, tworzyw konstrukcyjnych oraz innych wysoko przetworzonych chemikaliów, takich jak OXO, plastyfikatory, biel tytanowa, AdBlue®. Grupa jest również największym w Polsce dostawcą amoniaku i kwasu fosforowego. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych produktów znajdują się na stronie internetowej grupaazoty.com/pl/oferta.

Jak wygląda zaangażowanie w mecenat i wsparcie Grupy Azoty dla sportowców i drużyn sportowych?

Grupa Azoty wspiera m.in. następujących zawodników i kluby sportowe:

 • ZAKSA Kędzierzyn-Koźle — piłka siatkowa mężczyzn
 • Pogoń Szczecin — piłka nożna mężczyzn
 • Chemik Police — piłka siatkowa kobiet
 • Klub Sportowy Azoty-Puławy — piłka ręczna mężczyzn
 • Unia Tarnów — drużyna żużlowa
 • ZKS Unia Tarnów — sekcja piłki nożnej
 • UKS Jedynka — piłka siatkowa kobiet (Grupa Azoty PWSZ Tarnów)
 • Polski Związek Narciarski — skoki narciarskie, biegi narciarskie, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne
 • Edyta Ropek — wspinaczka
 • Wisła Puławy — wielosekcyjny klub sportowy; piłka nożna mężczyzn
 • Robert Kubica — wyścigi i rajdy samochodowe
 • Piotr Żyła — skoczek narciarski
 • Jakub Wolny — skoczek narciarski
 • Aleksander Zniszczoł — skoczek narciarski
 • Sylwia Jaśkowiec — biegaczka narciarska
 • Wspieramy również młode talenty: http://tarnow.grupaazoty.com/pl/rozwoj/wsparciesportu

Gdzie można uzyskać najświeższe informacje dotyczące Grupy Azoty?

Gdzie mogę znaleźć raporty finansowe Grupy Azoty S.A. i spółek wchodzących w skład Grupy Azoty?

Wszystkie raporty finansowe Grupy Azoty i Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S. A. prezentowane są na stronie internetowej sprawozdaniefinansowe.grupaazoty.com/pl/ lub na poszczególnych stronach internetowych spółek: grupaazoty.com/pl/relacje (należy jedynie kliknąć w interesującą Państwa spółkę).

Które spółki wchodzące w skład Grupy Azoty notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych?

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowane są trzy spółki: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Jak zorganizowany jest sposób zarządzania w Grupie Azoty?

W efekcie rozwoju Grupy Azoty, która w zamierzeniu zarządzających ma działać jak jedna firma, w strukturze Grupy Azoty S.A. wprowadzono szereg zmian organizacyjnych pozwalających efektywnie zarządzać złożoną i wciąż rosnącą organizacją.

W lipcu 2013 r. Zarząd Grupy Azoty S.A. przyjął założenia do nowego modelu zarządzania w Grupie, opartego na procesowym podziale odpowiedzialności i kompetencji w ramach zarządu Grupy Azoty S.A. Również w lipcu 2013 r. znowelizowano dokument „Zasady nadzoru właścicielskiego – Polityka właścicielska”. Ma to związek z rozszerzeniem Grupy Azoty o kolejne spółki. Podstawowym celem wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego jest wdrożenie w Grupie jednolitych procedur postępowania w zarządzaniu poszczególnymi procesami i obszarami działalności gospodarczej, informowania organów korporacyjnych oraz uczestników rynku kapitałowego, a także zapewnienie spójności i jednolitości obowiązków sprawozdawczych oraz kryteriów ich oceny.

Zarząd Grupy Azoty S.A. pełni funkcję zarządu Grupy Azoty. Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. sprawuje całościowy nadzór nad Grupą Azoty, a Członkowie Zarządu odpowiadają za główne obszary jej działalności: finanse i handel, strategię i rozwój oraz produkcję i bezpieczeństwo.
W grudniu 2013 r. powołano Radę Grupy, organ o kompetencjach doradczo-opiniująco-inicjujących, której generalnym zadaniem jest wspieranie i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez Grupę Azoty oraz komunikowanie o ich realizacji kierownictwu spółek Grupy Azoty. Opiniuje ona inicjatywy i działania strategiczne oraz wspiera bieżące zarządzanie. W skład Rady Grupy, jako jej stali członkowie, wchodzą: Członkowie Zarządu Grupy Azoty S.A., Członkowie Zarządów spółek zależnych oraz Dyrektor Zarządzający w Grupie Azoty S.A.

Na jakie rynki i w jakiej skali dociera ze swoimi produktami Grupa Azoty?

Grupa Azoty to największy w Polsce i czołowy w Europie koncern chemiczny. Znajdujemy nabywców na nasze produkty na całym świecie. W latach 2009- 2012 dotarliśmy z ofertą do ponad siedemdziesięciu krajów świata. Naszym głównym kierunkiem eksportowym są kraje Unii Europejskiej, ale również Azja czy Ameryka Południowa. Na rynek krajowy kierowane są w szczególności nawozy. Sprzedaż do Unii Europejskiej to przede wszystkim tworzywa sztuczne, alkohole OXO i plastyfikatory, natomiast do Azji sprzedawany jest kaprolaktam i alkohole OXO, a do Ameryki Południowej – nawozy.

Poniższa mapa prezentuje obszary aktywności Grupy Azoty na świecie.

Jakie kwoty dywidendy zostały wypłacone do tej pory i kiedy zostały one wypłacone?

Data uchwały WZ Tytuł Wypracowany zysk Łączna kwota dywidendy Dywidenda na jedną akcję
27 czerwca 2009 Dywidenda za rok 2008 61 935 tys. zł 39 898 749,42 zł 1,02 zł
17 kwietnia 2013 Dywidenda za rok 2012 250 692 tys. zł 148 793 226,00 zł 1,50 zł
10 czerwca 2014 Dywidenda za rok 2013 44 117 tys. zł 19 839 096,80 zł 0,20 zł

Grupa Azoty S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku. W roku 2013 została włączona do nowego indeksu WIG30. Od 2009 roku spółka wchodzi w skład RESPECT Index, pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu, a od 2013 roku – indeksu MSCI Emerging Markets. Więcej informacji na stronie: tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/gielda

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2005 r. i wchodzą w skład indeksów giełdowych mWIG-40 i WIG-Chemia oraz WIG-div.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 6 września 2005 r.

Jaka jest geneza powstania Grupy Azoty?

Grupa Azoty łączy pod jedną marką kilkadziesiąt spółek, w tym cztery największe zakłady polskiej syntezy chemicznej. Skupia ona ogromny potencjał uzupełniających się wzajemnie kompetencji. Grupa Azoty to projekt nastawiony na przyszłość.

Kiedy w 1927 r. prezydent Ignacy Mościcki postanowił zbudować Państwową Fabrykę Związków Azotowych, to była właśnie wizja przyszłości. Wizja wielkiej polskiej chemii. Ta wizja, historia wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy oraz zapoczątkowany w 2010 r. proces konsolidacji polskiej chemii został zwieńczony wprowadzeniem w 2012 r. nowej marki Grupa Azoty.

Od 2010 r. Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca) realizowała strategię konsolidacji najcenniejszych atutów polskiego przemysłu chemicznego. W rezultacie udało jej się zgromadzić pod wspólną marką komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach. Wśród nich znalazły się cztery najważniejsze polskie firmy Wielkiej Syntezy Chemicznej, czyli zakłady w Tarnowie, Kędzierzynie-Koźlu, Policach (wraz z kopalnią w Senegalu), Puławach (wraz z zakładami w Gdańsku i Chorzowie) oraz od 2013 r. kopalnia siarki w Grzybowie.

Kalendarium akwizycji 2007-2013