Autorzy

Paweł Jarczewski

W latach 2013 - 2016 Prezes Zarządu Grupy Azoty – największego koncernu chemiczno-nawozowego w Polsce. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na Wydziale Handlu Zagranicznego (kierunek - ekonomika i organizacja handlu zagranicznego). Ukończył również Harvard Business Review Poland - Elite Leadership Program 2012. Ponadto w swoim dorobku ma również kurs na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa wraz z egzaminem, a także ukończone wiele kursów z zakresu zarządzania, marketingu i sprzedaży.

Wszystkie wpisy tego autora

Andrzej Skolmowski

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty od 2009 roku. Od 2013 roku zajmuje się nadzorem obszaru finansów, polityki rachunkowości oraz zarządzaniem ryzykiem finansowym i kredytowym. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Instytutu Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

ZAKRES KOMPETENCJI

W Grupie Azoty odpowiedzialny za realizację kluczowych strategii funkcjonowania poszczególnych obszarów działalności, tworzenie operacyjnych, długofalowych planów finansowych i rzeczowych oraz monitorowanie ich realizacji. Koordynuje politykę kredytową, nadzoruje procesy planowania, raportowania, budżetowania, kontrolingu organów korporacyjnych oraz działań dotyczących sprzedaży majątku i relacji inwestorskich.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 2010 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH oraz Grupy Azoty ZAK S.A. Od 2011 roku Członek Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty PKCh, od 2012 roku w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Od 2013 roku w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Od kwietnia 2012 roku pełni funkcję Wiceprezesa Polsko–Brazylijskiej Izby Gospodarczej. Od czerwca 2012 roku pełni funkcję Członka Rady Izby w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, a od 28 września 2012 roku jest Członkiem Zarządu CEFIC, europejskiej organizacji przemysłu chemicznego w Brukseli.

Jest współtwórcą i współrealizatorem procesu przejęcia kontroli nad Unylon Polymers GmbH (obecnie Grupą Azoty ATT Polymers GmbH), Zakładami Azotowymi „Kędzierzyn” S.A. (obecnie Grupą Azoty ZAK S.A.), Zakładami Chemicznymi „Police” S.A. (obecnie Grupą Azoty POLICE”) oraz konsolidacji z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A (obecnie z Grupą Azoty PUŁAWY) w ramach Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A.

W 2012 roku objął funkcję Członka Zarządu Fertilizers Europe. Został również Wiceprzewodniczącym Komitetu Statystycznego (Statistics Committee) Fertilizers Europe, a do lipca 2013 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Fundacji Plastics Europe Polska.

W latach 1996-1999 jako Specjalista ds. analiz finansowych, kierował Działem Analiz w firmie Agram Chłodnia w Lublinie S.A. W tym samym czasie był Dyrektorem Zarządzającym, jednocześnie konsultantem TIM SP. z o.o. w Lublinie. W latach 1999-2004 związany ze spółką Cefarm Rzeszów S.A., początkowo jako Główny Specjalista ds. Ekonomicznych, a następnie jako Prezes Zarządu w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm”. W latach 2004-2007 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu ACP Pharma S.A. Pracował na stanowisku Prezesa Zarządu w spółkach: Cefarm Zielona Góra S.A (2007-2008) oraz Cefarm Rzeszów sp. z o.o. (2002-2008). Po połączeniu ze spółką dominującą ORFE S.A. objął stanowisko Członka Zarządu Grupy Kapitałowej ACP Pharma S.A.. Przed powołaniem na stanowisko Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. w 2009 roku, pełnił funkcję Prezesa Zarządu SANFARM sp. z o.o. w Nowej Dębie (2008-2009), należącego do Grupy Kapitałowej Polfa Warszawa.

Wszystkie wpisy tego autora

Krzysztof Jałosiński

W latach 2011 - 2016 Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty oraz Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (kierunek: inżynieria chemiczna). Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej (z zakresu materiałów i energooszczędnych technologii chemicznych), w Szkole Głównej Handlowej (w zakresie strategii zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania wartością firmy). Ma w swoim dorobku również dyplom zakończenia prestiżowych studiów MBA University of Illinois.

Wszystkie wpisy tego autora

Marek Kapłucha

W latach 2013 - 2016 Wiceprezes Grupy Azoty. Do lipca 2013 roku pełniący funkcję członka Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1991).

Wszystkie wpisy tego autora

Marian Rybak

W latach 2013 - 2016 Wiceprezes Grupy Azoty oraz Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Lublinie, w Instytucie Technologii i Eksploatacji Maszyn (kierunek – obrabiarki, narzędzia, technologia budowy maszyn).

Wszystkie wpisy tego autora

Witold Szczypiński

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty od 2008 roku. W marcu 2014 roku powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego tarnowskiej spółki Grupa Azoty S.A. Absolwent Wydziału Organizacji Produkcji i Zarządzania Przemysłem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1999 roku członek ścisłego kierownictwa Grupy Azoty S.A.

Jest autorem lub współautorem niemal 40 specjalistycznych projektów racjonalizatorskich, w tym objętych ochroną patentową, obejmujących wytwarzanie amoniaku, wodoru, dwutlenku węgla spożywczego, polioksymetylenu, krzemu polikrystalicznego, katalizatorów oraz infrastrukturę energetyczną.

ZAKRES KOMPETENCJI

W Grupie Azoty koordynuje działalność związaną z zarządzaniem oraz integracją procesów produkcji, organizacją remontów, postojów technologicznych oraz inicjowanie projektów rozwojowo-inwestycyjnych. Sprawuje kontrolę nad Centrum Biznesu Syntez Organicznych oraz Tworzywa, zwłaszcza w zakresie: kaprolaktamu, poliamidów i compounding oraz rozwój tego obszaru, nadzoruje zakupy strategiczne w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 1979 roku związany z Grupą Azoty S.A. W latach 1979-1987 pracował jako Mistrz Produkcji, następnie jako Samodzielny Technolog oraz Specjalista Technolog w Zakładzie Syntezy. W kolejnych latach pełnił funkcje: Kierownika Wydziału Krzemu Zakładu Syntezy (1987-1990), Kierownika Zakładu Syntezy (1991-1999), Dyrektora Centrum Tworzyw Sztucznych (1999-2001), Dyrektora ds. Technicznych i Rozwoju (2002- 2007) oraz Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. (2007-2008), a w 2008 roku jako p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. (dawnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.).

Współtwórca procesu restrukturyzacji Grupy Azoty S.A. (dawnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.), Programu Naprawczego w latach 2002-2007, Programu Rozwoju w latach 2002-2007 oraz Strategii i Programu Rozwoju w latach 2008-2012.

Jest jednym z głównych twórców zakończonego sukcesem w 2008 roku debiutu giełdowego Grupy Azoty S.A. (dawniej Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.) i współrealizatorem procesu przejęcia kontroli nad Unylon Polymers GmbH (obecnie Grupą Azoty ATT Polymers GmbH), Zakładami Azotowymi „Kędzierzyn” S.A. (obecnie Grupą Azoty ZAK S.A.), Zakładami Chemicznymi „Police” S.A. (obecnie Grupą Azoty POLICE”) oraz konsolidacji z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A (obecnie z Grupą Azoty PUŁAWY) w ramach Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A.

Reprezentował Grupę Azoty S.A. w radach nadzorczych spółek: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe UNISIL sp. z o.o. (1997-1999), Tarnowskie Wodociągi sp. z o.o. (2007-2008), Biuro Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT” sp. z o.o., a także PKCh sp. z o.o. (2008-nadal), ATT Polymers GmbH (2011-2013), Grupa Azoty ZAK S.A. (2012-nadal).

Jest również wieloletnim aktywnym członkiem SITPChem. Obecnie członek Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia w Kędzierzynie Koźlu, Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Komitetu Sterującego, strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt: „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wszystkie wpisy tego autora

Artur Kopeć

Członek Zarządu Grupy Azoty (od 2012 roku), wybrany wolą pracowników. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studium menadżerskie, organizowane przez Rudzką Agencję Rozwoju i Training Partners oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Krakowskiej Szkole Biznesu z zakresu przedsiębiorczości.

ZAKRES KOMPETENCJI

W Grupie Azoty odpowiedzialny za podtrzymywanie relacji pracowniczych i dialog społeczny. Kontroluje procesy warunkujące bezpieczeństwo techniczne, przeciwpożarowe oraz szeroko rozumianą ochronę środowiska. Do jego zadań należy również wdrażanie rozwiązań z zakresu rozwiązań infrastrukturalnych czy usług laboratoryjnych. Dodatkowo współpracuje z lokalnymi uczelniami i szkołami.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od blisko 10 lat zawodowo związany z Grupą Azoty. W latach 2003-2005 pracował jako Aparatowy na Wydziale Amoniaku w tarnowskich Zakładach. Następnie od sierpnia do listopada 2005 roku jako Mistrz Zmianowy na Wydziale Katalizatorów, po czym przez rok jako Samodzielny Technolog ds. syntez amoniaku w Centrum Nawozów. W latach 2006-2009 zajmował stanowisko Specjalisty Technologa ds. nawozów i równocześnie jako Inżynier Nadzoru procesu inwestycyjnego budowy Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupa Azoty S.A.). W latach 2008-2009 był Kierownikiem prób kompleksowych oraz rozruchu technologicznego Granulacji Mechanicznej Nawozów. A w latach 2010-2011 jako Specjalista ds. gospodarki wodorem i amoniakiem na Wydziale Amoniaku. Z kolei w 2011 roku objął stanowisko Kierownika Wydziału Amoniaku, w tym czasie również Kierownika rozruchu instalacji produkcji wodoru.

Do największych sukcesów zawodowych może zaliczyć m.in. wdrożenie do produkcji nowego nawozu o nazwie handlowej Saletrosan. Jest również współautorem patentu technologii wytwarzania saletrosiarczanu amonowego metodą granulacji mechanicznej oraz kilku wniosków i rozwiązań racjonalizatorskich. Od 2006 roku jest Członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Wszystkie wpisy tego autora

Adam Leszkiewicz

W latach 2012 - 2016 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” S.A.; Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Wiceprezydent Pracodawców RP –przewodniczący platformy chemicznej Pracodawców RP; Wiceprezydent ds. przemysłu w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Wszystkie wpisy tego autora

Małgorzata Malec

Dyrektor Segmentu Biznesowego Tworzywa w Grupie Azoty oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Grupy Azoty ATT Polymers. Jest absolwentką Uniwersytetu Jannusa Pannoniusa w Pecs na Węgrzech, na Wydziale Ekonomii (kierunek: obrót towarowy; specjalność: handel zagraniczny). Ponadto ukończyła kurs “The Polymer Industry - Feedstocks, Processes, Costs and Markets for Plastics, Resins and Elastomers”, zorganizowany przez The College of Petroleum and Energy Studies Sommerville College Oxford. Brała również udział w wielu szkoleniach z obszaru marketingu i zarządzania. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (kierunek: kompetencje menadżerskie w międzynarodowych korporacjach).

ZAKRES KOMPETENCJI

W Grupie Azoty S.A. odpowiedzialna za biznes, produkcję i rozwój tworzyw w Grupie Kapitałowej (w zakładach w Tarnowie: PA6, POM, compounding, kaprolaktam, chemia; w zakładach w Puławach: kaprolaktam; w zakładach w Guben: PA6).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Pracowała jako Dyrektor Sprzedaży Jednostki Biznesowej Tworzywa; Dyrektor Centrum Tworzyw Sztucznych; p.o. Dyrektora ds. Handlowych, Z-ca Dyrektora Ds. marketingu i logistyki, Kierownik działu zakupów, Kierownik biura ekonomiczno-handlowego. Z Grupą Azoty związana jest od 2000 roku. Z ramienia spółki pełniła funkcje Członka Zarządu Spółki TAW w Singapurze w latach 2000-2001; Członka/Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Navitrans Sp. z o.o. w latach 2000-2010; a od 2010 roku Członka/Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH.

Reprezentuje Grupę Azoty w stowarzyszeniu europejskich producentów tworzyw sztucznych Plastics Europe, pełniąc funkcję Wiceprezesa Fundacji Plastics Europe Polska.

Wszystkie wpisy tego autora

Elżbieta Łabno

Dyrektor Biura Korporacyjnego Public Relations Grupy Azoty S.A. Absolwentka studiów licencjackich na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek: zarządzanie i marketing; specjalność: rachunkowość) oraz studiów magisterskich na Politechnice Rzeszowskiej (kierunek: zarządzanie i marketing; specjalność: zarządzanie działalnością gospodarczą – strategie marketingowe).

ZAKRES KOMPETENCJI

Odpowiada za kreowanie, inicjowanie oraz prowadzenie działań mających na celu budowanie wizerunku marki „Grupa Azoty”. Do jej obowiązków należy również rozwijanie i wdrażanie strategii komunikacji, strategii zrównoważonego rozwoju, polityki społeczno–sponsoringowej i kodeksu etyki w grupie kapitałowej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Z Grupą Azoty związana nieprzerwanie od 1995 roku. Jest inicjatorką wielu zmian, jakie przez ostatnie lata nastąpiły w Grupie Azoty w obszarze kreowania wizerunku, kontaktów z mediami i lokalnymi społecznościami czy Public Relations. Uczestniczyła w działaniach zmierzających do debiutu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (2008), współtworzyła również wieloletnią Strategię Zrównoważonego Rozwoju Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (2010-2011). Jest inicjatorką cyklicznej akcji charytatywnej pn. „Zostań Aniołem Dobrych Serc”, oraz pomysłodawczynią organizowanego od 2011 r. największego wydarzenia muzycznego w regionie pn. Grupa Azoty Grand Festival. Opracowała i wdrożyła programy: „Polityki stypendialnej Grupy Azoty”, „Polityki darowizn Grupy Azoty” oraz „Polityki społeczno-sponsoringowej i zasad jej funkcjonowania w Grupie”. Zarząd spółki powierzył jej w 2012 r. realizację procesu zmiany wizerunku grupy kapitałowej oraz wdrożenie nowej marki „Grupa Azoty” wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami wizerunkowymi w całej grupie.

Wszystkie wpisy tego autora

Paweł Bielski

Dyrektor Strategii i Rozwoju Grupy Azoty S.A. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Uzyskał również tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej, na Studium Doktoranckim Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Ukończył ponadto Podyplomowe Studium Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek:zarządzanie). W swoim dorobku naukowym posiada wiele monografii, publikacji naukowych oraz patentów.

ZAKRES KOMPETENCJI

Do jego obowiązków należy realizacja działalności spółki w zakresie zarządzania strategią i planowania strategicznego, strategicznego zarządzania projektami, zarządzania otoczeniem biznesowym, zarządzania rozwojem zewnętrznym (akwizycje) i wewnętrznym (inwestycje) oraz zarządzania portfelem produktów.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

W latach 2005-2009 związany z Mennicą – Metale Szlachetne S.A(producent katalizatorów dla przemysłu chemicznego)jako Dyrektor Handlu i Marketingu. Od 2009 do 2013 roku był Dyrektorem Pionu Strategii i Rozwoju Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. W latach 2010-2012 był Prezesem Zarządu Elektrowni Puławy Sp. z o.o. Przez kolejne dwa lata pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Chorzów” S.A. Od stycznia 2014 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju w Grupie Azoty S.A.

Wszystkie wpisy tego autora